Beweeggroepen

Hartrevalidatie (Aangesloten bij Hartnetwerk Zwolle):

Mensen met verschillende hartaandoeningen zoals: een hartinfarct, hartfalen of na een open hartoperatie komen 2x per week bewegen in de fitnessruimte.

De trainingsdoelen die bereikt kunnen worden zijn o.a.: conditieverbetering, gewichtsvermindering en het herwinnen van vertrouwen in uw lichaam. Training heeft een gunstige invloed op bloeddruk en cholesterolgehalte. Er wordt getraind in groepsverband en na het uurtje bewegen wordt er gezamenlijk koffie gedronken.

COPD trainingsgroep: (aangesloten bij Longnetwerk Emmen e.o.)

Door middel van een speciaal opgesteld trainingsprogramma wordt er 2 x per week gesport door mensen met een longaandoening.

Onder deskundige begeleiding, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen, stellen wij een oefenprogramma op waarmee mensen met een longaandoening gericht kunnen trainen. Naast de chronische longaandoening, zijn er vaak beperkingen waar we door middel van training iets aan kunnen doen! Bijvoorbeeld een verminderde conditie en verminderde spierkracht, of een niet effectieve ademhaling.

Knie- en heup revalidatie:

In deze groep trainen mensen met knie- en heup aandoeningen, zoals bijv. meniscusletsel, nieuwe knie/heup, arthroscopie, kruisband o.k. of na een trauma.

Na de individuele behandelingen wordt er een trainingsprogramma aangeboden in de fitness. Met het accent op mobiliteit, spierkracht en coördinatieverbetering tot ieders individueel niveau.

Voor sporters die na een trauma weer op het oude sportniveau willen functioneren is er een ander trainingsprogramma nodig dan voor iemand die na een Total–knee operatie weer ADL zelfstandig moeten worden.

Looptraining:

De trainingsgroep voor mensen met Claudicatio Intermittens(etalage benen).

Er worden goede resultaten behaald met training op de loopband 2x per week. De fysiotherapeut leert u hoe u zelfstandig blijvend uw klachten onder controle kunt houden. Naast de behandeling wordt u geactiveerd om meer te bewegen en de gezonde leefgewoonten voort te zetten.

Beweegprogramma Diabetes/ Obesitas:

Dit programma is speciaal opgezet voor mensen met Diabetes Mellitus type II en overgewicht (BMI>30) Het is een fysiotherapeutisch beweegprogramma. Het beweegprogramma heeft als belangrijkste doel de deelnemers te leren dagelijks voldoende te bewegen en dit bewegen ook te onderhouden. Het gaat om gedragsverandering. Bewegen in combinatie met het aanpassen van uw voedingspatroon is voor mensen met diabetes extra belangrijk. De bloedglucosewaarden in het bloed kunnen hierdoor worden verlaagd en de insuline kan beter zijn werk doen. Uw diabetes is door aanpassingen in uw leefstijl, dus zeer positief te beïnvloeden. Tijdens het programma krijgt u professionele begeleiding om uw leefstijl aan te passen naar een gezonde en actieve leefstijl.

De voorwaarden om deel te nemen:

Zoals gezegd is het beweegprogramma opgezet voor mensen met Diabetes Mellitus type II, maar hieraan zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: • Er moet door een arts de diagnose Diabetes Mellitus type II zijn vastgesteld. • Geen aandoeningen en/of andere gezondheidsproblemen die het bewegen kunnen beperken. • Men heeft een te hoge BMI of een bewegingsarmoede(BMI >30).

Opzet:

Voor aanvang van het beweegprogramma zal er eerst een intake gesprek plaatsvinden. Tijdens dit intake gesprek worden er vragenlijsten doorgenomen en er zullen een aantal gezondheidstests met u worden gedaan. Op basis van de medische gegevens en de informatie uit de testen wordt er een persoonlijk beweegprogramma opgesteld. Na de eerste intake en de testen is het mogelijk om in te stromen in het beweegprogramma. Ons programma zal in totaal 3 maand in beslag nemen. Tijdens het persoonlijke beweegprogramma wordt de belasting en intensiteit geleidelijk opgevoerd.

Het persoonlijke programma:

Naar aanleiding van de vragenlijst, de testen en de persoonlijke wensen zal er een persoonlijk beweegprogramma Diabetes uitrollen. Het beweegprogramma Diabetes zal een combinatie worden van cardiotraining en krachttraining. Er is gekozen voor een functionele training waarbij zowel kracht als uithoudingsvermogen aan bod komen. Tussentijds zullen uw vorderingen bijgehouden worden middels testen en metingen.

Informatie en inspiratie:

De trainingen zullen in groepsverband zijn. Gedurende de trainingen zal er informatie gegeven worden over bewegen en gezondheid. Het programma is ontworpen om de patiënt zelfstandig maar verantwoord te laten bewegen. Tijdens het beweegprogramma zal men in aanraking komen met huiswerkoefeningen en met de 2 vaststaande trainingen bij ons in de praktijk. Zo staan wij garant voor een uitstekend trainingsmoment. Na afloop van het beweegprogramma worden nogmaals de behaalde resultaten beoordeeld.

Eindresultaat:

Ons grootste doel is dat u meer plezier krijgt in bewegen, waardoor u ook na het programma doorgaat met beweegactiviteiten. En daarvoor zijn zoveel leuke mogelijkheden, zowel in groepsverband als individueel. Aan het eind van het programma wordt samen met u gekeken op welke manier u uw actieve leefstijl kunt behouden.

Diëtiste:

Deze zal de mensen in deze periode t.a.v. voeding en eetgedrag begeleiden.
Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering. Om precies te zijn krijg je een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar. De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. In andere gevallen is het eigen risico wel toepassing. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud. In een aantal gevallen kan de verzekerde zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Er geldt hierbij wel een voorwaarde: In de polisvoorwaarden van je (aanvullende) zorgverzekering staat dat directe toelating zonder verwijzing volledig wordt vergoed. Sommige zorgverzekeraars, zoals CZ en de Friesland, staan directe toelating niet toe.

De kosten:

Wat de kosten van het beweegprogramma zullen zijn is afhankelijk van uw zorgverzekering. Uitsluitend op verwijzing van arts of via praktijkondersteuner. Een Beter af polis *** bij Achmea vergoedt één beweegprogramma per jaar per aandoening. Voor andere verzekeringen verwijzen we u naar de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. CZ vergoedt eens in de 3 jaar een beweegprogramma voor Diabetes Mellitis 2. Vergoeding aanvullende verzekering? neem contact op met de praktijk.

Aanmelding:

Dit kan per telefoon, per e-mail, of via het contactformulier. U kunt op elk gewenst moment beginnen, trainingstijden in overleg met uw begeleidende fysiotherapeut. Er is wel een verwijzing nodig van uw specialist of huisarts.