Plus Praktijk

Wij zijn Plus- en Topzorg praktijk! Maar wat zijn Pluspraktijken?

Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die naast aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging (KNGF) ook voldoen aan extra eisen, ze gaan in hun handelen een stapje verder. Zo werken de praktijken met extra programma’s en maken zij de eigen kwaliteit inzichtelijk door mee te werken aan jaarlijkse audits (metingen). Op deze manier kan een pluspraktijk eenvoudig met andere praktijken worden vergeleken. De extra kwaliteitseisen, waar deze praktijken aan voldoen, hebben o.a. betrekking op:

  • ruime openingstijden (bij Fysiotherapie Barla | Hoff kunt u ook s‘avonds terecht)
  • korte wachttijden
  • goede bereikbaarheid
  • hoog kwalitatieve zorg
  • heldere informatievoorziening
  • lagere behandelgemiddelden
  • specialisaties (zie onze therapieën) en samenwerking
  • praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie
  • hygiëne, privacy en veiligheid
  • registratie in het Centraal Kwaliteitsregister

Wij werken ook samen met andere specialisten, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben.
Zo kan elke Pluspraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de therapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.