Tarieven 2018

Tarieven Fysiotherapie 2019

Zitting Fysiotherapie
€ 32,75

Zitting Fysiotherapie aan huis
€ 40,25

Zitting Manuele therapie/ Dry Needling
€ 40,00

Lange zitting complexe problematiek
€ 60,00

Screening, Intake en Onderzoek
€ 43,50

Intake en Onderzoek na verwijzing
€ 43,50

Intake en Onderzoek na verwijzing aan huis
€ 51,00

Telefonische zitting
€ 10,00

Niet nagekomen afspraak
€ 25,00