Tarieven 2021

Tarieven Fysiotherapie 2021

  • Zitting Fysiotherapie € 38,00
  • Zitting Fysiotherapie aan huis € 45,50
  • Zitting Manuele therapie/ Dry Needling € 45,25
  • Lange zitting complexe problematiek € 65,25
  • Screening, Intake en Onderzoek € 48,75
  • Intake en Onderzoek na verwijzing € 48,75
  • Intake on Onderzoek na verwijzing aan huis € 56,25
  • Telefonische zitting € 15,00
  • Niet nagekomen afspraak € 30,00

Zie ook